Skip to main content

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is

Paul Geraedts
Physiotherapeut, Docent CRKBO
Burgemeester Waszinkstr. 128
NL-6417 CX Heerlen    
Fon +31 683902230
E-Mail: info@physionovo.com

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op ons e-mailadres.

(3) Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de in dit verband verkregen en opgeslagen gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn of beperken de verwerking ervan als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

- Recht op informatie,
- Recht op correctie of schrapping,
- Recht om de verwerking te beperken,
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO):

- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
- Toegangsstatus/http-statuscode
- Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
- Website waar het verzoek vandaan komt
- Browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen door de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld alle cookies weigeren.

§ 4 Integratie van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in de verschillende browsers, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden in de cache van uw browser opgeslagen om meerdere downloads te voorkomen. Als de browser geen Google-weblettertypen ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven. Door het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het op dit moment onduidelijk is of en voor welke doeleinden - dat de exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: www.google.com/policies/privacy/

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies
De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server logbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

- Browsertype/ browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- Verwijzende URL
- Hostnaam van de toegangscomputer
- Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik en opslag en van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wijzen erop dat als u dit doet,  u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informatie, verwijdering, blokkering
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Tegenstrijdigheid reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.