Skip to main content

PhysioNovo richt zich ook op  trainers van sportclubs, fitness- en personal trainers.
Zij hebben de belangrijke taak, hun cliënten op een juiste manier te begeleiden bij hun streven om een sterk en gezond lichaam te krijgen. Bij blessures moet de trainer kunnen beoordelen of verder trainen verantwoord is, en zo ja, hoe deze training dan vorm te geven. En zo nee, hoe te kunnen bepalen wanneer en hoe het opnieuw starten van de training mogelijk is.  

Door een juist begrip van de nauwe neurologische relatie tussen spieren en gewrichten ontstaat een heel ander begrip van verschillende vormen van training.

Ontdek, hoe je als trainer fysiologische en mentale aspecten kunt inzetten en krachttraining  veilig en optimaal kunt uitvoeren, hoe je het mobiliseren van gewrichten en rekken van spieren optimaal op elkaar kunt afstemmen en hoe je het principe van PhysioNovo bij het gebruik van apparaten kunt inzetten. Zo kun je een training vormgeven die zeer intensief maar afgestemd op de individuele sporter is, een uitermate laag blessurerisico heeft en bestaande rug- of gewrichtsklachten effectief kan verminderen.